Skip to main content
  1. Zapisy na konsultacje

  2. Zadzwoń
  3. tel. +48 535 880 065
  4. lub napisz do mnie

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest najpopularniejszą formą psychoterapii, polegającą na cyklu spotkań z jednym psychoterapeutą. W bezpiecznych i przyjaznych warunkach pacjent ma możliwość lepszego zrozumienia siebie: swoich potrzeb, przeżyć i obaw. Podczas sesji pacjent i terapeuta wspólnie przyglądają się istocie zaistniałych trudności oraz poszukują odpowiednich rozwiązań. Psychoterapia to proces, podczas którego pacjent ma możliwość pogłębić własną samoświadomość, samoakceptację oraz znaleźć własną ścieżkę rozwoju.

Psychoterapia indywidualna przeznaczona jest dla osób, które znajdują się w sytuacji kryzysowej, odczuwają brak satysfakcji ze swojego życia, nie radzą sobie ze stresem, odczuwają smutek, przygnębienie, bezradność, niepokój, mają problemy ze snem, koncentracją uwagi. Także dla osób mających trudności w relacjach z innymi, osamotnionych, odczuwających lęk w sytuacjach społecznych.

Psychoterapia indywidualna to cykl 50-cio minutowych spotkań, które odbywają się regularnie co tydzień. Długość procesu psychoterapii zależy od celów ustalonych przez pacjenta i terapeutę podczas zawierania kontraktu.    

  1. Zapisy na konsultacje

  2. Zadzwoń
  3. tel. +48 535 880 065
  4. lub napisz do mnie