Skip to main content
  1. Zapisy na konsultacje

  2. Zadzwoń
  3. tel. +48 535 880 065
  4. lub napisz do mnie

Psychoterapia rodzinna

Psychoterapia rodzin jest szczególnie polecaną forma terapii w momentach, kiedy występują kłopoty emocjonalne u dzieci i młodzieży, a także narastają trudności na linii rodzice- dzieci. Wskazaniem do terapii są zaburzenia zachowania, choroba jednego członka rodziny ( np. zaburzenia jedzenia, depresja, zaburzenia lękowe, nerwice itp.), trudność przeżywania emocji u małych dzieci (moczenie nocne, brak apetytu czy objadanie się, trudności w kontaktach z innymi dziećmi, agresywne zachowanie, itp.). Okresy ważnych zmian w życiu rodziny tj. narodziny dziecka, pójście dzieci do szkoły, odejście z domu, choroba, śmierć, mogą powodować zaburzenia w jej funkcjonowaniu.
Terapia pomaga zrozumieć w jaki sposób funkcjonowanie jednego członka rodziny wpływa na pozostałych i vice versa, pomaga odnaleźć zasoby rodziny i uaktywnić je, aby pokonać trudności. Terapia rodzin nie koncentruje się na osobie dotkniętej objawami, ale umożliwia pomoc całej rodzinie. Jest uważana za efektywną formę terapii, ponieważ zmienia funkcjonowanie całego systemu.

Psychoterapia rodzin jest z reguły prowadzona przez dwóch psychoterapeutów. Sesja trwa 90 minut i odbywa się co 2-3 tygodnie.    

  1. Zapisy na konsultacje

  2. Zadzwoń
  3. tel. +48 535 880 065
  4. lub napisz do mnie